Zomervakantie

Op 23 juli is de vakantie voor de scholen in Salland begonnen en
ook voor het project ‘Scholen voor Morgen’. Dit betekent dat eventuele vragen en opmerkingen, onder andere via deze website en het adres info@scholenvoormorgen.org  pas na de zomervakantie beantwoord kunnen worden. We zijn weer aanwezig en bereikbaar vanaf 3 september. Wij wensen u allemaal een hele fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Scholen voor Morgen.

Communicatieplan en projectplan geactualiseerd

Het communicatieplan voor Scholen voor Morgen, onderdeel van het projectplan, is geactualiseerd door communicatieadviseur Gerardy Hulsbergen . Het doel is om als scholen, schoolbesturen en gemeente dezelfde boodschap uit te dragen en alle doelgroepen op een zelfde manier te in formeren. Op verzoek van de werkgroep Wijhe heeft het schoolbestuur mijnplein de opdracht voor deze werkgroep nader uitgelegd zodat de werkgroep er mee aan de slag kan. Dit betekent dit dat de werkgroep eerst gaat onderzoeken of het mogelijk is om de drie scholen van mijnplein Wijhe samen te voegen tot twee scholen met een onderscheidend concept op basis van identiteit of onderwijsconcept. Zodra de mogelijkheden en de gevolgen in kaart zijn gebracht wordt onderzocht of het mogelijk is om één van de twee concepten ook in de Boerhaar aan te bieden. Deze uitleg van de opdracht is tijdens bijeenkomsten en op diverse andere manieren gecommuniceerd met MR-ouders, Coördinatiegroep en werk- en projectgroepen. Zowel het communicatieplan als de nadere uitleg zijn in een nieuwe versie van het projectplan verwerkt. Dit kunt u hieronder lezen.

20180712-projectplan-versie-2.8.pdf