Communicatieplan Scholen voor Morgen

Doordat het project Scholen voor Morgen velen ‘raakt’ en er veel inwoners, ouders, leerlingen, leerkrachten en organisaties en instanties bij betrokken zijn, is het belangrijk om met elkaar afspraken over communicatie te maken. Bij zo’n proces dat te maken heeft niet ‘alleen’ met onderwijs, maar ook met van alles dat daarmee een raakvlak heeft, liggen misverstanden, onduidelijkheden en verschillende verwachtingen op de loer. Dit willen we met goede afspraken over communicatie zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarom hebben de schoolbesturen van de Mare en mijnplein en het bestuur van de gemeente hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn voor henzelf een kader voor de communicatie en vastgesteld in het bestuurlijke overleg op 1 juni 2018. Lees hier de samenvatting van het plan.  Communicatie-in-project-Scholen-voor-Morgen.pdf

 

Drie werkgroepen presenteren tussenadviezen toekomst scholen Olst-Wijhe

Persbericht Olst-Wijhe, 21 juni 2018

Drie werkgroepen presenteren tussenadviezen toekomst scholen Olst-Wijhe

Wijhe mijnplein vraagt meer tijd

De werkgroepen van mijnplein en de Mare in Olst en de werkgroep van de Mare in Wijhe hebben hun tussenadviezen over de toekomst van het onderwijs in de gemeente gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen de werkgroepen verder met de volgende fase. Dit betekent dat nu gekeken gaat worden hoe deze tussenadviezen doorontwikkeld kunnen worden tot Fusie Effect Rapportages en een verdere uitwerking van de schoolconcepten. Lees hieronder de volledige tekst van het persbericht.

20180621Persbericht-tussenadviezen-Scholen-voor-Morgen.pdf

Tussenadvies Werkgroep Wijhe de Mare

De werkgroepen van mijnplein en de Mare in Olst en de werkgroep van de Mare in Wijhe hebben hun tussenadviezen over de toekomst van het onderwijs in de gemeente gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen de werkgroepen verder met de volgende fase. Dit betekent dat nu gekeken gaat worden hoe deze tussenadviezen doorontwikkeld kunnen worden tot Fusie Effect Rapportages en een verdere uitwerking van de schoolconcepten. Lees hier het tussenadvies van de Werkgroep Wijhe de Mare aan de bestuurders.

Tussenadvies-werkgroep-Wijhe-de-Mare-scholen-def-website.pdf