Onderwijs voor de toekomst

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar. Lees meer >> 

19 maart 2020, de nieuwe school van de Mare in Olst
Hoe verloopt het fusieproces van de Mare scholen in Olst? Een leuke animatiefilm legt dit uit.
Verder lezen.
16 maart 2020, Bereikbaarheid scholen voor morgen
In verband met het coronavirus werkt het projectteam van 'scholen voor morgen' vanuit huis.
Verder lezen.
samenwerken
februari 2020, Kwartiermaker samenwerking
Samenwerking en verbreding, de meerwaarde van samen. Maak kennis met de kwartiermakers samenwerking & verbreding.
Verder lezen.