Vragen en antwoorden ouderavond de Bongerd 9 april jl.

Tijdens de ouderavond op de Bongerd afgelopen maandag 9 april zijn na afloop van de presentatie ouders de gelegenheid geboden om vragen te stellen en die in te dienen.
Deze vragen zijn deze week van een antwoord voorzien. In het onderstaande document  kunt u de vragen en antwoorden lezen.

Schoolbestuurlijke stukken Matzer

Op verzoek van de ouders en MR van de Matzer is toestemming aan mijnplein gevraagd voor het plaatsen van de volgende schoolbestuurlijke documenten op de website:

Reactie mijnplein op brief verontruste ouders Matzer aan de Raad

20170919-reactie-mijnplein-op-brief-verontruste-ouders-Matzer-kopie.pdf

 

Brief mijnplein aan MR Matzer

20170922-brief-schoolbestuur-aan-MR-Matzer.pdf