Onderzoek leefbaarheid en levendigheid

Het project Scholen voor Morgen richt zich op het realiseren van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Olst-Wijhe. Dit onderwerp kan ook impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid in de kernen. Dit kwam ook regelmatig aan de orde in gesprekken.

Het projectteam Scholen voor Morgen heeft alle vragen, opmerkingen en meningen verzameld en per kern in kaart gebracht. Omdat Scholen voor Morgen zich primair richt op het toekomstige onderwijs en het onderwerp leefbaarheid dit project overstijgt, heeft het projectteam de resultaten overgedragen aan de gemeente.

Schoolbesturen en scholen hebben uitgesproken dat ze de deelname aan activiteiten waaraan de school of kinderen van de school nu al deelnemen in stand willen houden. Gemeente en scholen willen daarover in het vervolgtraject graag in overleg met inwoners kijken hoe daar gezamenlijk invulling aan gegeven kan worden.

Lees hieronder de brief van het projectteam aan degenen die inbreng hebben gegeven voor deze inventarisatie en de inventarisatie zelf. 20180608-begeleidende-brief-onderzoek-leefbaarheid-en-levendigheid.pdf

180524-opbrengsten-onderzoek-leefbaarheid-en-levendigheid-.pdf

Terugkoppeling ouderavonden Peperhof en Tellegen

Op 12 maart is er een informatieavond geweest voor de ouders op Obs de Peperhof en op 14 maart voor de ouders op Obs Tellegen. Alle vragen die toen zijn gesteld zijn verzameld en beantwoord door de werkgroep Wijhe de Mare. Hieronder kunt u de vragen en antwoorden lezen. Ook treft u een verslag van de avonden aan.

nieuwsbericht-ouderavonden-Wijhe-DM-1.pdf
Ouderavond-Tellegen-vragen-en-antwoorden-1.pdf
Ouderavond-Peperhof-vragen-en-antwoorden.pdf