Tussenadvies Werkgroep Olst mijnplein

De werkgroepen van mijnplein en de Mare in Olst en de werkgroep van de Mare in Wijhe hebben hun tussenadviezen over de toekomst van het onderwijs in de gemeente gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten hiervan kunnen de werkgroepen verder met de volgende fase. Dit betekent dat nu gekeken gaat worden hoe deze tussenadviezen doorontwikkeld kunnen worden tot Fusie Effect Rapportages en een verdere uitwerking van de schoolconcepten. Lees hier het tussenadvies van de Werkgroep Olst mijnplein aan de bestuurders.

Tussenadvies-werkgroep-Olst-mijnplein-versie-juni-2018-def-website.pdf

 

Onderzoek leefbaarheid en levendigheid

Het project Scholen voor Morgen richt zich op het realiseren van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Olst-Wijhe. Dit onderwerp kan ook impact hebben op de leefbaarheid en levendigheid in de kernen. Dit kwam ook regelmatig aan de orde in gesprekken.

Het projectteam Scholen voor Morgen heeft alle vragen, opmerkingen en meningen verzameld en per kern in kaart gebracht. Omdat Scholen voor Morgen zich primair richt op het toekomstige onderwijs en het onderwerp leefbaarheid dit project overstijgt, heeft het projectteam de resultaten overgedragen aan de gemeente.

Schoolbesturen en scholen hebben uitgesproken dat ze de deelname aan activiteiten waaraan de school of kinderen van de school nu al deelnemen in stand willen houden. Gemeente en scholen willen daarover in het vervolgtraject graag in overleg met inwoners kijken hoe daar gezamenlijk invulling aan gegeven kan worden.

Lees hieronder de brief van het projectteam aan degenen die inbreng hebben gegeven voor deze inventarisatie en de inventarisatie zelf. 20180608-begeleidende-brief-onderzoek-leefbaarheid-en-levendigheid.pdf

180524-opbrengsten-onderzoek-leefbaarheid-en-levendigheid-.pdf