Medezeggenschapsraden scholen De Mare akkoord met fusie scholen in Olst en Wijhe

De medezeggenschapsraden van de De Mare scholen in Olst en in Wijhe hebben ingestemd met het voornemen van het bestuur om scholen te fuseren. Het gaat om de samenvoeging van de twee openbare scholen in Wijhe en de drie openbare scholen in Olst.

Concreet betekent dit dat nu gekeken gaat worden hoe de samenvoeging van de scholen gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen kwartiermakers/beoogde directeuren benoemd worden die de samenvoeging van de scholen daadwerkelijk gaan voorbereiden en realiseren. Op basis van een heldere routekaart zullen deze kwartiermakers samen met ouders, kinderen, leerkrachten en ketenpartners deze fusie vormgeven. De voorstellen hiervoor worden de komende maanden door de kwartiermakers opgesteld en voor 1 mei voorgelegd aan het bestuur, teams, ouders en medezeggenschapsraden.

Kijk hier voor de Fusie Effectrapportages  181121-Fusie-effectrapportage-werkgroep-Wijhe-De-Mare-DEF-versie-2.1.pdf  20181122-FER-Olst-De-Mare-DEF-versie-2.2-.pdf

Veel gestelde vragen en de antwoorden

Er leven veel vragen bij ouders en andere betrokkenen over het proces en de inhoud van ‘scholen voor morgen’. Als projectorganisatie hebben we de meest voorkomende vragen op een rij gezet en uiteraard ook de antwoorden gegeven. In het document staat ook waar u terecht kunt voor meer informatie. Daarbij is relevant dat er in dit project onderscheid is tussen het schoolbestuurlijke proces en het gemeentelijke proces. Voor vragen over het schoolbestuurlijke proces kunt u terecht bij de projectleider vanuit de schoolbesturen, Henry Hennink, klasseadvies@me.com. Voor vragen die de gemeente aangaan kunt u terecht  bij de projectleider vanuit de gemeente, Willem Mulder, w.mulder@olst-wijhe.nl.

Kijk hier voor het hele overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.  Veel gestelde vragen en antwoorden - februari 2019