19 maart 2020, de nieuwe school van de Mare in Olst

Hoe verloopt het fusieproces van de Mare scholen in Olst? Een leuke animatiefilm legt dit uit.

Hoe ziet het fusieproces van de Mare scholen Olst eruit?

De kwartiermaker van de nieuwe school – de Mare in Olst – heeft een deel van haar kwartiermakersplan samengevat in een animatievideo. Deze video maakt het proces dat de drie scholen doorlopen helder. Van nu tot aan het nieuwe schoolgebouw op een leuke en overzichtelijke manier gepresenteerd.

De nieuwe school is een fusie van de drie scholen, Ter Stege- De Klimboom en De Holsthoek en Obs Dijkzicht gaat naar het dorpshuis. Tegenwoordig hebben de scholen al meer eenheid en onderschrijft Claudia Diepstraten, directeur en kwartiermaker haar brieven als volgt:

Claudia Diepstraten-Overmars
Directeur onderwijsteam Klaver Olst-Welsum
Locatie Ter Stege-Locatie De Klimboom-Locatie De Holsthoek en Obs Dijkzicht

de Mare Olst – de nieuwe school

16 maart 2020, Bereikbaarheid scholen voor morgen

In verband met het coronavirus werkt het projectteam van ‘scholen voor morgen’ vanuit huis.

Communicatie rondom coronavirus

Vanaf maandag 16 maart 2020 werken zowel de programmamanager Henry Hennink als de communicatiemedewerker Linda Schulte vanuit huis. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en passen ons hierop aan.

De geplande afspraken worden verplaatst of vinden via de telefoon plaats. Ontwikkelingen die lopen binnen het project ‘scholen voor morgen’ blijven onder onze aandacht en zullen, zoveel als mogelijk, gewoon doorgaan.

Indien er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, dan vermelden wij dit op de website of u ontvangt een nieuwsbrief.

Heeft u vragen dan kunt u ons per mail bereiken via mail@scholenvoormorgen.org Wilt u graag een van ons telefonisch spreken, noteer dan uw telefoonnummer in de mail. Dan nemen wij op korte termijn contact op.

Wij wensen iedereen sterkte en creativiteit in de komende periode.

februari 2020, Kwartiermaker samenwerking

Samenwerking en verbreding, de meerwaarde van samen. Maak kennis met de kwartiermakers samenwerking & verbreding.

Samenwerking en verbreding

De kwartiermakers ‘samenwerking en verbreding’ (s&v) voor Olst en Wijhe is verantwoordelijk voor de uitwerking en invulling van de adviezen uit het rapport Samenwerking en verbreding. Dit rapport is door de bestuurders van de scholen vastgesteld. Daarnaast werken de kwartiermakers s&v samen met de kwartiermakers die bezig zijn met de voorbereidingen van de samenvoeging van de scholen van de Mare en mijnplein in Olst en Wijhe. Door deze verbindingen is iedereen gezamenlijk betrokken bij het ontwerpproces van de nieuwe scholen.

De eerste stap
De eerste stap die de kwartiermakers s&v nemen is een kennismaking organiseren met de partners in Olst en Wijhe. Er wordt in kaart gebracht wat er allemaal moet gebeuren om te komen tot de gewenste samenwerking. Vragen als, wat is al uitgezet?, welke kansen en mogelijkheden zijn er nu en in de toekomst?, wat is daarvoor nodig? en wanneer wordt hierop ingezet? worden uitgezocht.

Beide kwartiermakers dienen een plan in van waaruit de samenwerking en verbreding van het onderwijs in Olst en Wijhe vorm gegeven kan worden.

Wie is de kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’
Per 1 januari 2020 is Anuska Zandbelt gestart als kwartiermaker s&v voor Olst en Stephanie Verkerk als kwartiermaker s&v in Wijhe.

Anuska is werkzaam aan de Prins Alexander (PWA) school in Olst. Zij heeft haar uren uitgebreid en pakt naast haar vaste taken op school de rol van kwartiermaker op.
‘Sinds 2010 ben ik werkzaam op de PWA school. Eerst als groepsleerkracht in de onderbouw en sinds 2013 als intern begeleider. Onder het motto ‘goed onderwijs maak je samen’ heb ik vervolgens scholing gevolgd op het gebied van verandermanagement en ben ik als kartrekker lid geworden van de werkgroep voor de fusieschool van mijnplein. Als kwartiermaker hoop ik een prachtige samenwerking neer te zetten die als doel heeft bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen in Olst.’ Anuska Zandbelt.

Stephanie is werkzaam als clustermanager bij kinderopvang KOOS. Naast haar rol bij kinderopvang KOOS, werkt ze als kwartiermaker in Wijhe.
‘Ik ben opgeleid als pedagoog. Sinds mijn afstuderen heb ik diverse functies gehad binnen de kinderopvang. Hierdoor heb ik de ruimte gekregen om mij verder te ontwikkelen als pedagoog. Ik heb mij veelvuldig beziggehouden met het vinden én maken van verbinding tussen de kinderopvang en de verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij kinderopvang. Per 1 augustus 2019 ben ik werkzaam als clustermanager bij KOOS. En vanaf januari 2020 ben ik gestart met het nader bij elkaar brengen van onderwijs, kinderopvang, sport en zorg in Wijhe in de rol van kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’. Mijn doel is dat de kinderen de meerwaarde van samen mogen ervaren.’ Stephanie Verkerk.

Zowel Anuska als Stephanie zijn in eerste instantie voor een jaar, één dag per week, aangesteld. Beide kwartiermakers zijn 1 januari 2020 gestart.

Meer informatie
Geïnteresseerd in de loopbaan van Anuska Zandbelt en/ of Stephanie Verkerk? Vragen kunnen gemaild worden naar mail@scholenvoormorgen.org

Ons doel is een omgeving creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Anuska Zandbelt en Stephanie Verkerk