Fusie Effectrapportage mijnplein Olst

Fusie effectrapportage mijnplein Olst

De medezeggenschapsraden van de mijnplein scholen in Olst hebben ingestemd met het voornemen van het bestuur om scholen te fuseren. Het gaat om de samenvoeging van de RKbs Aloysius, Kbs Willibrord en Cbs Prins Willem Alexander scholen in Olst.

Concreet betekent dit dat nu gekeken gaat worden hoe de samenvoeging van de scholen gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen kwartiermakers/ beoogde directeuren benoemd worden die de samenvoeging van de scholen daadwerkelijk gaan voorbereiden en realiseren. Op basis van een heldere routekaart zullen deze kwartiermakers samen met ouders, kinderen, leerkrachten en ketenpartners deze fusie vormgeven. De voorstellen hiervoor worden de komende maanden door de kwartiermakers opgesteld en voor 1 oktober 2019 voorgelegd aan het bestuur, teams, ouders en medezeggenschapsraden.

Kijk hier voor de Fusie Effectrapportage mijnplein Olst:

FER-mijnplein-Olst.pdf

Fusie Effectrapportage mijnplein Wijhe

Fusie Effectrapportage mijnplein Wijhe

De medezeggenschapsraden van de mijnplein scholen in Wijhe hebben niet ingestemd met het voornemen van het bestuur om scholen te fuseren. Het gaat om de samenvoeging van de RKbs Bongerd, Kbs St. Jozef en Cbs de Matzer scholen in Wijhe.

De belangrijkste reden is dat alle drie de medezeggenschapsraden van mening zijn dat de opdracht voor het onderzoek door de werkgroep niet is uitgevoerd en dat de reden waarom de werkgroep is afgeweken van de opdracht onvoldoende is onderbouwd.

Het bestuur van mijnplein gaat nu in overleg met de medezeggenschapraden over een vervolgopdracht. Zodra die is geformuleerd zal de werkgroep, bestaande uit leden van de drie scholen, deze opdracht gaan onderzoeken. Zodra de nieuwe opdracht bekend is zullen we deze plaatsen op de website.

Klik hier voor de Fusie Effectrapportage mijnplein Wijhe:

FER-Wijhe-DEF.pdf