Advies werkgroep Locatie

Het advies van de werkgroep locatie bevat de algemene kaders voor een locatie volgens de schoolbesturen. De werkgroep heeft gekeken naar mogelijke voor- en nadelen van de zoeklocaties, zonder daarbij een keuze te maken. Het advies staat ter beschikking aan de werkgroepen om een eigen afweging te kunnen maken van wat het schoolbestuur belangrijk vindt bij de locatiekeuze.

Advies-werkgroep-locatie-versie-2.3.pdf