Berichten via de communicatietafels

Op verschillende locaties staan sinds de zomervakantie de communicatietafels. Via deze tafels is er de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen m.b.t. het project ‘scholen voor morgen’. Afgelopen maand zijn¬† twee vragen via de locatie De Bieenkorf binnengekomen. Lees hier de vragen en de antwoorden vanuit het projectteam.¬† Reacties-via-de-communicatietafels.pdf

 

 

Kernteam obs Dijkzicht en Dorpshuis Welsum in gesprek met belanghebbenden

Woensdag 10 oktober gaat het kernteam Welsum in gesprek met belanghebbenden over de haalbaarheid van het huisvesten van de basisschool Dijkzicht in het dorpshuis. Ook belangstellenden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst als toehoorder bij te wonen. Het kernteam onderzoekt of het mogelijk is de functies van de basisschool en het dorpshuis te combineren. Dit biedt mogelijk als voordeel het behoud van het basisonderwijs voor Welsum. En anderzijds kan dit meerwaarde hebben voor de functies van het dorpshuis als plek voor ontmoeting, vieren, verenigingsleven en opvang. Het kernteam wil nu met belanghebbenden van groeperingen als verenigingen, bestuur dorpshuis, brandweer, plaatselijk belang en de school het gesprek hebben over de kansen en waarborgen als de school en het dorpshuis zouden samen gaan. De bijeenkomst is op 10 oktober om 20.00 uur in het Dorpshuis Welsum. De direct belanghebbenden hebben een rechtstreekse uitnodiging ontvangen. Belangstellenden zijn welkom als toehoorder. De avond zal worden geleid door Sabine Uitslag als onafhankelijk voorzitter.