Advies werkgroep Locatie

Het advies van de werkgroep locatie bevat de algemene kaders voor een locatie volgens de schoolbesturen. De werkgroep heeft gekeken naar mogelijke voor- en nadelen van de zoeklocaties, zonder daarbij een keuze te maken. Het advies staat ter beschikking aan de werkgroepen om een eigen afweging te kunnen maken van wat het schoolbestuur belangrijk vindt bij de locatiekeuze.

Advies-werkgroep-locatie-versie-2.3.pdf

Enquête Schoolkeuze

De werkgroep Wijhe van mijnplein is bezig met het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek waarbij onderzocht wordt of er voor de nieuwe mijnplein school naast huisvesting op het SPOC in Wijhe ook een nevenvestiging van de nieuwe school op de Boerhaar moet blijven. Onderdeel van het onderzoek is uit te zoeken wat ouders belangrijk vinden bij het kiezen van een school voor hun kinderen.

De werkgroep wil graag van alle huidige en toekomstige ouders in Wijhe weten wat ze belangrijk vinden bij het maken van een schoolkeuze voor hun kinderen.

Via deze link kunt u de enquête invullen

https://nl.surveymonkey.com/r/NTXC9BT

Hartelijk dank voor uw deelname namens de werkgroep Wijhe mijnplein