Routekaart Project Scholen voor Morgen toegevoegd aan projectinformatie

De routekaart behorende bij het project waarin zowel de verschillende stappen in het proces van de schoolbesturen als de gemeentelijke organisatie overzichtelijk staan weergegeven is vanaf nu te downloaden vanaf de website.

Routekaart Scholen voor Morgen - 9 september 2017

Concept projectplan Scholen voor Morgen is toegevoegd aan de projectdocumenten

Het concept projectplan wat nu ter advies voorligt aan de MR-en van de scholen van mijnplein is te downloaden via onderstaande link. Begin september brengen de MR-en hun advies uit over het projectplan.

Concept projectplan Scholen voor Morgen - 7 juli 2017