scholen voor morgen

Samenwerking

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar. Lees meer >> 

Versie 2.7 projectplan Scholen voor Morgen toegevoegd aan projectdocumenten
Het projectplan voor het project Scholen voor Morgen is een dynamisch document. Deze versie bevat aanvullende hulpvragen voor de projectgroep
Verder lezen.
Laatste versie concept projectplan (versie 2.6) is toegevoegd aan projectdocumenten
De laatste versie van het projectplan waarin alle opmerkingen en vragen van ouders, MR-en, plaatselijke belangen en andere stakeholders zijn
Verder lezen.
Routekaart Project Scholen voor Morgen toegevoegd aan projectinformatie
De routekaart behorende bij het project waarin zowel de verschillende stappen in het proces van de schoolbesturen als de gemeentelijke
Verder lezen.