Toelichting op scenario onderzoek Olst en Wijhe is toegevoegd aan projectdocumenten

In dit document worden alle scenario’s die zijn onderzocht en besproken voor de kernen Olst, Den Nul, Boskamp, Wijhe en Boerhaar toegelicht. Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot één scenario voor Olst en één scenario voor Wijhe.

Presentatie varianten - 6 juni 2017

Raadsvoorstel 19 juni 2017 is toegevoegd aan projectdocumenten

In de raadsvergadering van 19 juni wordt het hieronder bijgevoegde raadsvoorstel behandeld. Klik op onderstaande link om het raadsvoorstel in te zien. De scholen hebben in briefvorm een reactie op het raadsvoorstel gegeven, welk ook terug te vinden is op deze website in de map projectdocumenten.

Raadsvoorstel Naar een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod - 06-06-2017