Startbijeenkomst directies en schoolbesturen mijnplein en De Mare

Op maandag 17 juli heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden voor alle directies van de scholen in de gemeente Olst-Wijhe met als doel om voor de vakantie o.a. de opdracht, hulpvragen, projectorganisatie, planning en communicatie met elkaar te bespreken en af te stemmen vooruitlopend op het vaststellen van het projectplan in september.

Ingezonden brieven directies scholen Raadsvergadering 3 juli 2017

De directies van de scholen van mijnplein in Olst en Boskamp en de kbs St Jozef in Wijhe hebben onderstaande brieven ingezonden.

Ingestuurde brief gemeenteraad St Jozef Wijhe - 3 juli 2017 Ingestuurde brief gemeentraad scholen Mijnplein Olst - 3 juli 2017