scholen voor morgen

Samenwerking

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar. Lees meer >> 

Ingezonden brieven directies scholen Raadsvergadering 3 juli 2017
De directies van de scholen van mijnplein in Olst en Boskamp en de kbs St Jozef in Wijhe hebben onderstaande
Verder lezen.
Persbericht lancering website scholenvoormorgen.org
Vrijdag 30 juni hebben de schoolbesturen onderstaand persbericht verspreid waarin zij de website van het project Scholen voor Morgen lanceren.
Verder lezen.
Presentatie informatieavonden ouders mijnplein
De presentatie die de afgelopen maand op de ouderavonden van de scholen van mijnplein in Olst en Wijhe is getoond
Verder lezen.