scholen voor morgen

Samenwerking

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar. Lees meer >> 

Raadsvoorstel projectbudget haalbaarheidsonderzoek doorgeschoven
De gemeente Olst-Wijhe heeft besloten om het raadsvoorstel van B&W dat maandag 19 juni op de agenda stond om een
Verder lezen.
Toelichting op scenario onderzoek Olst en Wijhe is toegevoegd aan projectdocumenten
In dit document worden alle scenario’s die zijn onderzocht en besproken voor de kernen Olst, Den Nul, Boskamp, Wijhe en
Verder lezen.
Reactie Schoolbesturen Raadsvoorstel toegevoegd aan projectdocumenten
De schoolbesturen hebben in briefvorm een reactie gegeven op het raadsvoorstel. Druk op onderstaande link om de inhoud van deze
Verder lezen.