Projectinformatie

Projectinformatie
Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.

Het project ‘scholen voor morgen’ vind zijn oorsprong in het feit dat Salland te maken heeft met een leerlingendaling in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Stichting de Mare en Stichting mijnplein hebben in 2016 in samenwerking met de scholen in Olst-Wijhe en in Raalte de daling in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de gevolgen van de krimp in Salland. De prognose gaf aan dat er eerst sprake is van een krimp en dat het aantal leerlingen zich daarna stabiliseert.

Werkgroepen en taakgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen hebben vervolgens voor elke kern scenario’s ontwikkelt die ervoor moeten zorgen dat er voor de korte, middellange maar ook lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor het onderwijs en opvang voorhanden zijn in de gemeente Olst-Wijhe.

Onderzochte scenario’s
In het project ‘scholen voor morgen’ worden de gevolgen en haalbaarheid van de scenario’s onderzocht en de gevolgen voor de huidige schoollocaties in beeld gebracht. Het gaat hierbij om de volgende scenario’s:

Scenario Wijhe en Boerhaar
Realiseren van een brede voorziening voor 0 – 16 jaar voor onderwijs, opvang en BSO voor alle 5 scholen in een gezamenlijke voorziening en/of campus bij de SPOC-locatie.

Scenario Olst, Den Nul en Boskamp
Realiseren van een brede voorziening voor 0 tot en met 12 jaar voor onderwijs, opvang en BSO voor alle 6 scholen op één strategisch centrale plek. Bij voorkeur in de nabijheid van sportvoorzieningen.

Scenario Welsum
Basisschool onderbrengen in dorpshuis De Bongerd.

Scenario Wesepe
Basisschool onderbrengen in nog te realiseren voorzieningenhart Wesepe.