Onderwijs voor de toekomst

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. Lees meer >> 

Spectaculair, nieuwsgierig, enthousiasme zijn de woorden die passen bij de onthulling.
communicatie
De nieuwsbrief is weer uit!
Op 30 juni 2020 is de definitieve keuze gevallen op locatie Averbergen.