Medezeggenschapsraden scholen De Mare akkoord met fusie scholen in Olst en Wijhe

De medezeggenschapsraden van de De Mare scholen in Olst en in Wijhe hebben ingestemd met het voornemen van het bestuur om scholen te fuseren. Het gaat om de samenvoeging van de twee openbare scholen in Wijhe en de drie openbare scholen in Olst.

Concreet betekent dit dat nu gekeken gaat worden hoe de samenvoeging van de scholen gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen kwartiermakers/beoogde directeuren benoemd worden die de samenvoeging van de scholen daadwerkelijk gaan voorbereiden en realiseren. Op basis van een heldere routekaart zullen deze kwartiermakers samen met ouders, kinderen, leerkrachten en ketenpartners deze fusie vormgeven. De voorstellen hiervoor worden de komende maanden door de kwartiermakers opgesteld en voor 1 mei voorgelegd aan het bestuur, teams, ouders en medezeggenschapsraden.

Kijk hier voor de Fusie Effectrapportages  181121-Fusie-effectrapportage-werkgroep-Wijhe-De-Mare-DEF-versie-2.1.pdf  20181122-FER-Olst-De-Mare-DEF-versie-2.2-.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *