Onderwijs voor de toekomst

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving.  Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en voortgezet onderwijs is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren we toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. Lees meer >> 

Onderzoek leefbaarheid en levendigheid
Het project Scholen voor Morgen richt zich op het realiseren van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in de gemeente Olst-Wijhe. Dit onderwerp kan
Verder lezen.
Terugkoppeling ouderavonden Peperhof en Tellegen
Op 12 maart is er een informatieavond geweest voor de ouders op Obs de Peperhof en op 14 maart voor
Verder lezen.
Nieuwsbrief 5 – Scholen voor morgen
De 5e nieuwsbrief van het project Scholen voor Morgen staat op de website bij Nieuws. U kunt de nieuwsbrief inzien
Verder lezen.