Wijziging bestuur mijnplein heeft geen gevolgen voor ‘scholen voor morgen’

Louis Zijderveld, lid van het college van bestuur van mijnplein, legt op 1 maart a.s. om gezondheidsredenen zijn functie als bestuurder neer. Hij blijft wel actief binnen de stichting maar dan in de rol van adviseur. Het ontslagbesluit is in goed overleg met hem genomen door de raad van toezicht.

Louis Zijderveld blijft zich de komende tijd inzetten voor de activiteiten van mijnplein, onder andere door zijn betrokkenheid bij het project ‘scholen voor morgen’ in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Louis zelf hierover: “Ik ben blij dat ik mijn rol in deze en een aantal andere activiteiten kan voortzetten. Ik voel me bijzonder betrokken bij de scholen in Salland. Er liggen op dit moment in onze regio prachtige kansen om met onze partners in onderwijs, opvang, zorg en sport te komen tot nieuwe vormen van samenwerking en eigentijdse, duurzame voorzieningen. Ik heb me daaraan verbonden en ik wil daar graag aan blijven bijdragen. Als bestuurder lukt dat niet meer, dat moet ik accepteren. Dit besluit van de raad van toezicht geeft mij de mogelijkheid om mijn energie nu heel gericht in te zetten bij een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten de stichting.”

De raad van toezicht betreurt het dat Louis zijn brede taak als bestuurder niet langer kan uitoefenen maar is blij dat zijn kennis, ervaring en betrokkenheid op deze manier toch beschikbaar blijven voor de scholen.

Begin 2019 zal mijnplein zich beraden over de invulling van de vacante bestuurderspositie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *